Wide Open Windows

: : Leven zonder antwoorden : :

 

To my astonishment, in this vista of unknowing, I find everything wide open again, so open that not even the Gurus can close it up, for here, even they, are totally at a loss."

Adam J. Pearson

 

Dit leven, dit gebeuren, wat is het?
Hoe en waarom is er een universum?
Hoe en wat is bewustzijn?
Wat gebeurt er als we sterven?

Brengt het fysieke universum hersens voort die bewustzijn genereren of is het universum, inclusief hersens, louter een verschijning in bewustzijn?

Ik heb een groot deel van mijn leven gezocht naar antwoorden op deze vragen. In de wetenschap, in de wijsbegeerte en ook in ('non-dualistische') spiritualiteit... Ik wilde het echt weten...

 

Tot ik ontdekte dat 'antwoorden' niet het antwoord zijn…

 

Elk zogenaamd 'antwoord' op deze vragen kan, mijns inziens, niets meer zijn dan (een onderdeel van) een geloofssysteem, omdat het onmogelijk is om ze definitief te beantwoorden. En ik heb me altijd afgevraagd waarom je in hemelsnaam genoegen zou moeten nemen met enkel 'geloven' of je toevlucht nemen tot een of andere vorm van magisch denken *) …

De menselijke geest is niet in staat om boven zichzelf uit te stijgen, want alles wat er is, verschijnt in diezelfde geest en dus is het onmogelijk om de uiteindelijke aard van de geest en zijn inhoud te doorgronden.

Je zou je zelfs kunnen afvragen: wat is weten, wat is kennen? Als je zegt dat je iets 'weet', wat betekent dat dan precies? Kan ik mijn hand kennen? Kan ik mijn vrouw kennen? Kan ik dit stuk land kennen? Wat kan ik feitelijk weten? Wat als kennen en weten zelf waanideeën van de geest zijn?

Als die gedachte je niet sprakeloos achterlaat…

Met het inzicht dat er onmogelijk definitieve antwoorden kunnen bestaan is het zoeken grotendeels gestopt en zijn ook de vragen verdwenen.

Het enige wat ik zeker weet dat bestaat is de stroom van ervaring (percepties, gedachten en gevoelens) die hier en nu plaatsvindt. Wat er stroomt: ik weet het niet en ik denk dat niemand dat weet of zelfs maar weten kan.

Dit fundamentele onvermogen van de menselijke geest om uiteindelijke vragen definitief te beantwoorden betekent ook dat zogenaamde spirituele 'leraars' en goeroe's het ook niet weten al doen ze wellicht uitschijnen van wel. "Ik weet het niet", is niet een boodschap die mensen willen horen (en levert ook financieel niet op… ).

Maar: het feit dat er geen absolute antwoorden kunnen bestaan op de grote vragen van het leven, bevrijdt juist de geest om, zoals een kunstenaar, elke dag met nieuwe antwoorden te komen!


"I don’t know" is both the beginning and the end of the circular journey of wisdom. It is it’s only natural start and only natural conclusion. And when that journey is complete, there is nothing left to do but to simply live whatever this is."

Shiv Sengupta

...

"Life is not some dead and static process that can be grasped, understood, defined and set aside once and for all.
It is vibrantly alive and exhibits a sublime freshness in every moment. It challenges us to meet it with the same vibrancy and the same freshness."

Shiv Sengupta on Facebook


*) zie: magisch denken

Links naar gelijkaardige visies:

'Gelijkaardig' wil beslist niet zeggen 'identiek', wel integendeel. Er zijn overeenkomsten maar soms ook grote verschillen tussen de visies van de personen wiens websites hieronder gelinkt zijn.