5. Vrij van ongewenste gedachten


[1]V: Robert, Ramana Maharshi zei: "De mate van vrijheid van ongewenste gedachten en de mate van concentratie op één enkele gedachte zijn de maatstaven om spirituele vooruitgang te meten." Wil je alsjeblieft commentaar geven?

[2]A: Betekent "vrij zijn van ongewenste gedachten" dat gedachten die "ongewenst" zijn kunnen worden weggegooid? Hoe dan? Waar zou je ze moeten laten? Of betekent het dat ongewenste gedachten in de eerste plaats nooit opkomen? Of betekent het dat men niet bezorgd raakt door zulke gedachten als ze toch opkomen? Dit zijn drie heel verschillende zaken, die volgens mij onderzocht moeten worden.

[3]En wat is eigenlijk een "ongewenste gedachte"? Wat is het verschil tussen zo'n gedachte en een gewenste gedachte? Voordat ik commentaar geef, zou je mij willen vertellen wat volgens jou een "ongewenste gedachte" is, en wat "vrij zijn van ongewenste gedachten" voor jou betekent.

[4]V: Ik neem aan dat ongewenste gedachten gedachten zijn die je afleiden van spirituele vooruitgang of die de geest verstoren. Ik weet het niet precies. En ik neem aan dat vrijheid betekent dat je die gedachten niet hebt. Ramana lijkt te zeggen dat men kan leren zich op één enkele gedachte te concentreren zodat andere gedachten niet opkomen. Dus, zou je daar commentaar op willen geven?

[5]A: Ik heb eens een paar nachten in de bibliotheek van een vriend geslapen die een schilderij van Ramana Maharshi aan de muur had, maar afgezien van de verering die hem in bepaalde kringen ten deel valt, naast het weinige dat ik heb gehoord en gelezen, wist ik niet veel over hem.

[6]Om je vraag voor mezelf in een ruimere context te plaatsen, heb ik zojuist een korte biografie en enkele citaten doorgenomen, waaronder het citaat waarnaar je verwijst. Het lijkt erop dat hij een heleboel dingen heeft gezegd, die niet allemaal in overeenstemming met elkaar zijn, maar dat is menselijk. Ik zie ook schijnbare tegenstrijdigheden in mijn eigen antwoorden op vragen. Maar aangezien ik niet beweer de absolute "Waarheid" te spreken, of zelfs maar enige waarheid over ultieme zaken te bezitten, verdienen mijn woorden misschien meer speelruimte dan die van een beroemde heilige man.

[7]Gebaseerd op wat ik zojuist heb doorgenomen, belijdt Ramana een nogal rechtlijnige, traditiegetrouwe kijk op het universum. Zoals ik het verhaal begrijp, werd hij als kind ondergedompleld in traditionele Hindoe geloofsovertuigingen. Vervolgens, als tiener, ging hij eens liggen en fantaseerde dat hij dood was, wat resulteerde in een plotseling ontwaken. Daarna werd hij erkend als een heilige en zat hij in zijn ashram te kletsen met de mensen die hem kwamen bezoeken. Hij was naar verluidt zowel vriendelijk als vrijgevig - twee mooie kwaliteiten, naar mijn mening - en kon zich ook duidelijk concentreren op alledaagse zaken wanneer dat nodig was. Al met al is het een heilzaam verhaal.

[8]Uit jouw citaat blijkt dat Ramana dogma's predikt die rechtstreeks afkomstig zijn uit Patanjali's Yoga Aforismen. Dat iconische systeem beweert dat door middel van yoga en concentratie de geest stil kan worden gemaakt, en eenmaal "tot rust gekomen" door concentratie, spiritueel kan groeien.

[9]Dat is niet mijn manier van leven, en ik zou het nooit iemand aanraden als dat je vraag is. Ik beoefen niets behalve dat ik ontspannen observeer wat kan worden waargenomen zonder verwijzing naar vooringenomen gezichtspunten, zoals de vermeende "Waarheden" in Vedanta. Ik verwerp dergelijke tweedehands "kennis" volledig, en heb ook geen interesse in zogenaamde "spirituele ontwikkeling".

[10]Om duidelijk te maken wat ik bedoel met "vooringenomen gezichtspunten", neem het volgende voorbeeld: wanneer vliegen in een potje gestopt worden, dat vervolgens wordt afgedekt met een glazen plaat, dan zullen zij eerst proberen te ontsnappen en zullen zich daarbij herhaaldelijk tegen het glas werpen. Maar na een tijdje zullen zij hiermee ophouden. Wanneer het glas vervolgens wordt verwijderd, blijven de vliegen zich gedragen als gevangenen. Zij hebben hun gevangenschap voortijdig aanvaard, en proberen zelfs niet meer om vrij te zijn. Wij mensen zijn natuurlijk geen vliegen, maar op onze eigen manier kunnen wij onderhevig zijn aan een soortgelijk fenomeen van zelf-beknotting, vooral als wij op zoek zijn naar de "Waarheid", en die op de een of andere manier helaas nog vinden ook.

[11]Dus mijn manier van denken over deze dingen lijkt te verschillen van die van Ramana. Dat betekent niet dat zijn manier van denken verkeerd is en de mijne juist, noch betekent het dat mijn manier van denken verkeerd is en de zijne juist. Ieder van ons zal zien wat we zien en zoals we het zien, en niemand kan ooit kiezen, zeg ik, wat te zien of hoe. Die schijnbare "keuzes" overkomen ons als het noodlot. Wanneer bijvoorbeeld, een idee "lijkt te kloppen", voor jou, dan is dat zo. Als het niet logisch is, dan is het dat niet. Je kunt niet beslissen dat een bepaald idee je zinnig zal lijken. Het lijkt zo of het lijkt niet zo.

[12]Ramana en ik zijn het ook niet helemaal oneens. Toen ik zijn citaten doorlas, zag ik er een paar die ik zelf zou kunnen hebben gezegd. Bijvoorbeeld: "Laat komen wat komt, laat gaan wat gaat. Zie wat overblijft." Dat is kernachtig en slaat de spijker op zijn kop, naar mijn mening. Ik heb in bijna dezelfde bewoording hetzelfde gezegd.

[13]Maar zelfs als dat bepaalde idee zinvol voor me is, zeggen Ramana's woorden me dan de "waarheid" over ultieme zaken of geven ze gezaghebbende instructies over hoe ik dit levend-zijn zou moeten begrijpen? Natuurlijk niet. Hij was een autoriteit op het gebied van zijn leven, niet het mijne.

[14]Kan Ramana mij vertellen wat spiritualiteit wel of niet is, of spirituele doelen voor mij definiëren? Natuurlijk niet. Ik moet omgaan met wat mij overkomt. Iemands Weltanschauung - andermans opvatting over de wereld en de plaats van de mensheid daarin - opleggen aan mijn situatie kan alleen maar leiden tot imitatie en inauthenticiteit.

[15]Ik bedoel niet dat Ramana niet authentiek was - blijkbaar was hij een toffe peer en ook nog eens heel aardig. Hij hield ervan om niet-menselijke dieren te knuffelen - altijd een goed teken naar mijn mening. Ik verwijs naar de onechtheid van imitators die het wereldbeeld van de goeroe overnemen, en soms zelfs prediken, in plaats van de onzekerheid en eenzaamheid onder ogen te zien die het leven naar je eigen licht met zich meebrengt.

[16]Je vroeg om mijn commentaar. Als je in staat bent om het te horen, dan zegt de vorige zin alles: vergeet wat een of andere "heilige" over het leven zegt, en ga je eigen weg.

[17]Vedanta heeft een aantal elegante logische argumenten en kan de moeite van het onderzoeken waard zijn. Maar fundamenteel gaan de Veda's niet over logica. De filosofische redenering wordt alleen gebruikt om de geest "voor te bereiden" op de religieuze ervaring die de essentie van de Vedische cultuur vormt - persoonlijke identificatie met het "Opperwezen" - een eeuwig, onveranderlijk zelf dat, volgens het Vedische dogma, de bron van het bewustzijn is, en de "eerste-oorzaak" van alles.

[18]De notie van een eeuwig, onveranderlijk "Zelf" als een denkbeeldig doel dat bereikt moet worden door "verwerkelijking" boeit me in het geheel niet. Ik heb zelf geen spirituele doelen, en zou die van een ander niet accepteren als die op een zilveren presenteerblaadje met vergulde garanties werden aangeboden. Dus, als Ramana en ik elkaar zouden kunnen ontmoeten, weet ik zeker dat we het persoonlijk goed met elkaar zouden kunnen vinden, maar hoogstwaarschijnlijk zouden we het niet eens zijn over het "eeuwige onveranderlijke" begrip dat "de werkelijkheid" definieert in zijn wereldbeeld maar niet in het mijne.

[19]Of er nu wel of niet een "onveranderlijk Zelf" bestaat, weet ik niet en het kan me ook niet schelen. De vrijheid om te zijn, hier en nu, vereist geen kennis van een onveranderlijk Zelf, en wordt niet in het minst bevorderd door vermoedens over het onderwerp - integendeel, naar mijn mening. Net als andere hypothesen waarvoor geen echt bewijs bestaat, en weinig hoop op het vinden daarvan, verlies ik snel mijn belangstelling voor die discussie, net alsof het gesprek zou gaan over hoeveel engelen er op de punt van een naald kunnen staan. De vraag trekt gewoon mijn aandacht niet. Niettemin beschouwen religieuze mensen van allerlei pluimage diezelfde kwestie als centraal in hun leven, en beweren vaak de "waarheid" erover al te kennen. Ieder z'n meug, niet waar?

[20]Ik ben erop uit om te zien wat ik zie, niet om te bevestigen of te "realiseren" wat iemand anders heeft gezien. De onstuitbare onvermijdelijkheid van het zien, in dit moment, wat er ook gezien wordt, of men het leuk vindt of niet, is waartoe men ontwaakt, mijns inziens.

[21]Omdat je om mijn commentaar vroeg, zeg ik je dat ik helemaal geen pad volg, en ik zou nog steeds geen pad volgen ook al zou je me vertellen dat dat pad rechtstreeks naar de zevende hemel leidt. Wanneer het pad doodloopt en je jezelf alleen aantreft, zonder waarborgen van welke aard dan ook, dan is dit levend-zijn, zonder meer duidelijk. Tenzij je jezelf alleen aantreft, zonder je toevlucht te nemen tot tweedehands begrippen, ongeacht hun bron, zul je nooit vrij zijn, maar altijd een aanhanger blijven - voor altijd een discipel of een epigoon.

[22]Wanneer ik zeg "ontmoet jezelf in alleen zijn", bedoel ik dat niet in sociaal opzicht. Ik bedoel "alleen" in het besef dat jouw ondefinieerbare aanwezigheid in deze mysterieuze stroom van energie die we "leven" noemen jouw wereld tot stand brengt - niet de wereld, maar jouw wereld. Ik betwist het standpunt van Ramana Maharshi dus niet. Hij had zijn wereld en ik heb de mijne.

[23]Wat het citaat betreft, Ramana's advies over het maken van "spirituele vooruitgang" pleit voor het onder controle nemen van en dus belemmeren van, de natuurlijke stroom van gedachten, gevoelens en percepties. Dergelijk advies - opnieuw, rechtstreeks uit het yoga-dogma - gaat over het disciplineren van de "geest", over het beheersen ervan. Dat dogma adviseert om het zuivere van het onzuivere te onderscheiden, en alleen bij het zuivere te blijven. Het gaat over het concentreren van de stroom van bewustzijn en het kanaliseren ervan naar één en slechts één zoektocht: vereniging met het veronderstelde eeuwige, onveranderlijke Zelf.

[24]Dat is helemaal niet mijn weg. Als ik ontwaakt ben, besta ik samen met elke gedachte, gevoel of waarneming die toevallig op de voorgrond staat - "zuiver" of niet (en wie oordeelt daarover?) - tot het niet meer zo is. Verre van te proberen de stroom van bewustzijn te beheersen, biedt ik geen weerstand aan de beweging van die stroom, die "ikzelf" ben

[25]Dit heeft niets te maken met vooruitgang, maar met de onvermijdelijkheid van onophoudelijke zelfexpressie door middel van gedachten, woorden en daden in elk en ieder moment. Het gaat over de vluchtige vergankelijkheid van "levend-zijn", die nooit stilstaat, nooit onveranderlijk is.

[26]Voor zover er zelfs maar een "mijzelf" los van gedachten, gevoelens en percepties is (spoiler alert: ik zie er niet veel van), stuiteren gedachten, gevoelens en percepties rond zoals ze willen, als een strandbal in een stroomversnelling, terwijl "ik", ook maar een gedachte - zij het een repetitieve, gewoontegetrouwe gedachte - een lievelingsgedachte, om het zo maar eens te zeggen - gewoon rondstuitert met de rest. Ik ben het allemaal. Dat is wat gedachten, gevoelens en percepties zijn: mijzelf. In mijn ervaring is er geen "zelf" los daarvan. Anderen, weet ik, geloven iets anders.

[27]De "spirituele vooruitgang" die je noemde is gericht op een doel dat in de toekomst bereikt moet worden door middel van yoga, mentale concentratie, onthouding en filosofische inprenting. Ik streef naar niets. Dit is het - hier en nu. Aangezien ik geen gedachten produceer, net zomin als ik mijn hart laat kloppen, heb ik ze ook niet onder controle. Gedachten ontstaan en verdwijnen spontaan, samen met al het andere. Ik zou nooit proberen me te concentreren. Het idee alleen al is op het eerste gezicht absurd: proberen is de dood van doelgerichtheid, niet een manier om die te bereiken. Als doelgerichtheid nodig is voor een bepaalde taak, zal doelgerichtheid organisch beschikbaar zijn zonder dat iemand hoeft te proberen zich te concentreren. Ben jij je aan het concentreren op het lezen, of ben je gewoon aan het lezen?

[28]Zelfs als ik dat kon, waarom zou ik me ooit willen concentreren op het overtuigen van mezelf van welke religieuze stelling dan ook? In het systeem waarover jij vraagt, worden verschillende yogas gebruikt om zich voor te bereiden op het begrijpen van de "Waarheid". Door eerst de geest tot rust te brengen en de gewone menselijke behoeften aan sociaal contact en seksuele expressie te overwinnen, en vervolgens door de logica te volgen die Patanjali heeft uitgestippeld, kan men, zo wordt beweerd, eenheid bereiken met het "Absolute" of de "Allerhoogste Ziel".

[29]Eerlijk gezegd, is dat niet aan mij besteed. Ik zie noch de noodzaak, noch de reden om in een "Opperziel" te geloven. Als jij in zoiets gelooft, prima, maar waarom?

[30]Omdat je om mijn commentaar vroeg, zeg ik: kijk in je eigen geest en vraag jezelf af waarom je dat gelooft. Wanneer is dat geloof begonnen, wat is je bewijs ervoor, en hoe vormt dat geloof "mijzelf"? Als geschriften en getuigenissen het bewijs zijn, denk dan eens aan de miljoenen mensen die geloven in de hemel met Jezus, of maagden in het paradijs, op basis van hetzelfde soort "bewijs" dat door Vedanta wordt aangeboden - geschriften en traditie plus persoonlijke getuigenis. De Christenen, weet je, zijn even zeker van hun "Waarheid" als de Vedantijnen van de hunne.

[31] Vraag jezelf dit ook af: stel dat er helemaal geen "Allerhoogste Ziel" is. Stel, met andere woorden, dat de geëvolueerde hersenen - en niet een of andere "hogere macht" - de oorspronkelijke bron van bewustzijn is, zodat religies en hun spirituele doelen, net als de rest van de menselijke cultuur, een projectie zijn van verlangens, aversies, en basale dierlijke driften. In dat geval, wat zou ik dan nodig hebben om "bevrijd" of vrij te zijn op dit moment? Deze vraag raakt de kern van de zaak, lijkt mij, want als er geen Allerhoogste Ziel is (ik zeg niet dat die er niet is - ik zeg dat ik daar niets over weet en jij ook niet), zou het uitstellen van "bevrijding" totdat je het "pad" ernaartoe hebt voltooid, betekenen dat je jezelf de enige vrijheid ontzegt waarvan menselijke wezens werkelijk kunnen genieten - zelfexpressie hier en nu.

[32] Die vrijheid, die niet theoretisch is, maar feitelijk, vereist geen goeroe, geen geschrift, geen autoriteit, geen goden - niets van dat alles - enkel het zien dat in elk moment "mijzelf" is wat het is, inclusief gedachten, "ongewenst" of niet, en niet anders kan zijn dan dat.

[33] Je kunt niet ontsnappen aan dit moment. Waar zou je heen gaan? Je moet leven met wat je ziet, voelt en denkt. Het karakter en de inhoud van dit moment van leven is onafwendbaar en onvermijdelijk. Dat valt toch niet te ontkennen.

[34] Om de onvermijdelijkheid van dit moment in te zien is geloof noch inspanning nodig, enkel het opmerken door middel van observatie - niet het observeren door een geest die "tot rust gebracht" of "gezuiverd" moest worden door speciale oefeningen en verzaking - maar observatie door de geest zoals die is in dit moment, het enige moment dat ooit bestaat.

[35] Begrijpen dat dit moment het enige moment is dat ooit bestaat, is het einde van het worden, en dat is wat ik bedoel met "vrijheid". Ik bedoel niet eeuwig geluk of eindeloze gelukzaligheid. Ik bedoel alleen de vrijheid om te zijn wat je bent, te voelen wat je voelt en te denken wat je denkt op dit moment, zonder dat je je daartegen hoeft te verzetten of het te verbeteren.

[36] Ik weet niet wat het zelf wel of niet is en Ramana Maharshi zal dat niet voor me ophelderen. Ik weet dat ik in elk bewust moment lijk te bestaan als een kennelijk centrum van bewustzijn. Afgezien daarvan is het allemaal giswerk.

[37] Niemand, zeg ik, kiest wat te denken of wat te geloven. Zoals Heraclitus zei: "Karakter is noodlot." Dus, ik kies er niet voor om de notie van een zogenaamd bewust opperwezen onwaardig te vinden. Dat is gewoon zoals het uitpakt. Ik zie wat ik zie. Jezelf zijn is onvermijdelijk. Evenzo, als je je inbeeldt dat de persoonlijke getuigenis van Ramana Maharshi relevant is voor hoe jij zou moeten leven, dan heb je die houding ook nooit gekozen, en de vragen die rijzen naar aanleiding van je gerommel in die beerput zijn niet mijn vragen, hoewel je ze aan mij stelt, maar jouw vragen.

[38] In mijn wereld hebben gedachten geen uithoudingsvermogen. Een gedachte komt op en gaat vanzelf weer weg, alleen om te worden vervangen door de volgende gedachte. Een geest die getraind is zich op één gedachte te concentreren en er zich aan vast te klampen - terwijl hij alle andere gedachten terzijde schuift, is, zeg ik, niet intelligent of meesterlijk, maar afgestompt. Omdat hij de vergankelijke aard van alle gedachten ziet, is een scherpe geest niet bang voor gedachten, ongeacht wat ze zijn, waar ze vandaan komen, of ze "ongewenst" zijn of niet. Evenmin hoeft een scherpe geest gedachten vast te houden alsof ze heilig of onvervangbaar zijn.

[39] Een gedachte is er en gaat dan voorbij. Alles gaat voorbij, of je het nu leuk vindt of niet. Dat is wat Heraclitus bedoelde - dat zijn twee citaten van de oude jongen vandaag - toen hij de beroemde opmerking maakte: "Niemand stapt ooit twee keer in dezelfde rivier, want het is niet dezelfde rivier en hij is niet dezelfde man."

[40] Vedanta ontkent vergankelijkheid door een Allerhoogste Ziel te poneren die per definitie eeuwig en onveranderlijk zou zijn. Dat is een religieus vermoeden, geen "Waarheid." In mijn wereld is alles altijd aan verandering onderhevig, inclusief mijzelf- inclusief, bedoel ik, de enige ik waar ik ooit direct kennis van heb. Ik hoef niet te geloven dat alles altijd verandert, noch heb ik een autoriteitsfiguur nodig om mij daarvan te overtuigen. Ik kan waarnemen dat alles altijd verandert, inclusief het gezichtspunt dat "mijzelf" heet.

[41] In overeenstemming met die observatie kan men gewoon zijn, en de stroom van bewustzijn laten stromen waar het ook maar heen wil gaan. Dat is wat ik bedoel met "wakker zijn". Elk moment van bewustzijn is anders dan alle andere, een nooit te herhalen mengeling van waarnemingen, gedachten en gevoelens. Ik klamp me aan niets daarvan vast, ook niet aan het idee om iets "beters" te bereiken. Wanneer vastklampen en streven ophouden, wordt vrijheid automatisch evident. Met vrijheid bedoel ik niet geluk of voldoening. Die gevoelens, zoals alle gevoelens, komen en gaan als de wind in de bomen. Ik bedoel de vrijheid om er volledig te zijn. Om dit levend bewustzijn te zijn, wat het ook moge zijn.

[42] Dus, waar Ramana Maharshi zegt: "Laat gedachten veranderen, maar niet jijzelf. Laat de veranderende gedachten los en houd vast aan het onveranderlijke zelf", zou ik zeggen: "Alles verandert altijd, inclusief 'mijzelf'. Laat het allemaal gaan. Houd je aan niets vast en kijk dan waar je bent." Ik geef niets om beloften van "uiteindelijke verwezenlijking." Maar hé, als Ramana Maharshi en de zoektocht naar het "realiseren" van het zelf en het kennen van "God" je goed in de oren klinken, dan zit er genoeg vlees op die botten om je een leven lang, of meerdere levens lang, aan het kauwen te houden. In dat opzicht ben ik toevallig een vegetariër.