De tienduizend dingen


Tekst en fotografie door Robert Saltzman


Het zelf bestuderen is het zelf vergeten. Het zelf vergeten is verlicht worden door de tienduizend dingen.
-Eihei Dogen (1200-1253)

De geestdrift om tot een eindconclusie te komen is een van de meest dodelijke en vruchteloze manieën waaraan de mensheid kan lijden. Elke religie en elke filosofie heeft beweerd exclusieve toegang tot God te hebben, het oneindige te meten en het recept voor geluk te kennen. Wat een arrogantie en wat een onzin! Ik zie daarentegen dat de grootste genieën en de grootste werken nooit tot een conclusie zijn gekomen.
-Gustave Flaubert

Nederigheid is niet de eigenaardige gewoonte om jezelf weg te cijferen, alsof je een onhoorbare stem zou hebben; het is onzelfzuchtige eerbied voor de werkelijkheid...
—Iris Murdoch