Achterflap


Als je de Boeddha op je pad ontmoet, dood hem dan”. Dit beroemde citaat wordt toegeschreven aan Linji Yixuan , een van de meest vooraanstaande meesters uit de Zen-geschiedenis.

Natuurlijk wordt hier niet een persoon bedoeld die vermoord moet worden als je die tegenkomt. Wat wel bedoeld wordt is het geheel aan zogenaamde kennis dat je enkel van iemand anders hebt geleerd en geaccepteerd: je ouders en familie, leermeesters en goeroes, of via boeken en andere media.

Veel van die informatie is onbewust aanwezig en is al op zeer jonge leeftijd geassimileerd, maar beïnvloedt je kijk op de wereld en jezelf zodanig dat de meeste mensen in een soort van trance door het leven gaan. Evenwel is niet al die kennis nutteloos of fout. Sommige delen heb je gewoon nodig om te overleven in een complexe samenleving...

Maar als er zoveel ‘overlay’ is, wat is dan werkelijk? En hoe kom je daar achter? Het ont-dekken van die werkelijkheid is niet meer en niet minder het onderwerp van deze pagina's. Voilà.

 

 

[Heftige, omineuze muziek]

Een waarschuwing is hier evenwel op zijn plaats: Lees dit boek niet, mits (of juist wel als) je bereid bent om alle vooringenomenheid te laten varen en je oordelen althans voorlopig op te schorten en zoveel mogelijk met een open geest het gebodene te onderzoeken en te testen, want dan kan het gebeuren dat je op zijn minst ontnuchterd, maar ook dat je je ontgoocheld, overstuur en misschien zelfs depressief gaat voelen. Maar maak je geen zorgen. Weest moedig en bedenk meteen maar dat niets, maar dan ook niets permanent is :-).