Messages from Michael

| Ton Haarmans

Messages from Michael

Messages from Michael In de jaren 70 en 80 was 'channeling' een belangrijk onderdeel van veel spirituele subculturen. Mediums beweerden contact te hebben met 'entiteiten' in andere dimensies via een ouija-bord of door in trance te gaan. Andere 'horen' boodschappen doorkomen in hun hoofd. Heel bekend is het Seth-materiaal, gechanneled door Jane Roberts en een tijd eerder had je Edgar Gayce. Ook een 'Course in Miracles' is heel bekend. In 'mijn' kringen, in die tijd, was ook 'Lazaris' heel populair, die enkel 'doorkwam' via Jach Pursel. Afgezien van de herkomst bevatten die boodschappen meestal hetzelfde verhaal: je gedachten en overtuigingen scheppen de realiteit waarin je leeft, een idee dat sowieso heel populair is in New Age kringen...

En dan is er het Michael materiaal. De herkomst daarvan wordt door de meeste fans ook gezocht in de 'entiteit' of groep enititeiten, genaamd 'Michael', die verblijft/verblijven in een of andere gene zijde: "Michael is a reunited Mid-Causal Plane Entity of more than a thousand individual souls". Tuurlijk... Veel waarschijnlijker is een oorsprong die gezocht moet worden in het werk van George Gurdieff, die zijn bronnen weer heeft in Sufi-tradities. Bekend is dat Sarah Chambers, die Michael oorspronkelijk channelde, lid is geweest van een Gurdieff-studiegroep...

Enneagram De kern van het materiaal vormt een persoonlijkheids-typering en een psychologie, die mijns inziens zeer de moeite waard zijn om bestudeerd en gebruikt te worden. Er zijn duidelijke overeenkomsten met het systeem van het Enneagram, waarvan onomstotelijk bekend staat dat het van Gurdieff en diens leerlingen (Oscar Ichazo en Claudio Naranjo) afkomstig is. Het systeem van Michael is een stuk complexer dan het Enneagram en bevat veel meer dan louter de psychologie van een negental persoonlijkheidstyperingen.

In het systeem van Michael heeft iedere persoon een aantal modaliteiten die 'Overleaves' worden genoemd. Zo heeft ieder mens een Rol, een Niveau, een Doel, eem Modus, een Centrum en een Attitude die aangeboren zijn. Daarnaast is er de 'Chief Feature', die gevormd wordt in de jeugd en adolescentie van het individu en deze modaliteit bepaalt hoe het individu gecontroleerd wordt door angst, bijvoorbeeld hebzucht, koppigheid, arrogantie. Van elke overleave zijn er zeven variëteiten. Er zijn dus zeven Rollen, zeven Doelen, enzovoort. Achteraf is er nog van alles aan toegevoegd, maar daar heb ik me nooit mee bezig gehouden. Mocht je nu op het web gaan zoeken naar de Michael teachings dan zul je merken dat het oorspronkelijke werk ondergesneeuwd is geraakt door een heleboel hopeloze New Age bullshit...

overleaves

De waarde van het systeem voor mij was het leren accepteren en doorgronden van mijn eigen persoonlijkheid en die van de mensen om mij heen. Ineens kon ik snappen waarom ik in bepaalde situaties op een bepaalde manier reageer. Een gevaar van dergelijke systemen is natuurlijk de neiging om mensen in hokjes te stoppen, terwijl iemand nooit helemaal (of soms helemaal niet) zal voldoen aan de criteria van het systeem. Zie het vooral als een werktuig om bepaalde kanten van jezelf en anderen te belichten en te leren begrijpen.

Anyway, dit artikel is niet de plek om het hele systeem uit de doeken te doen uiteraard, maar om toch een voorbeeld te geven volgt hier de beschrijving van de zeven Roles (ik gebruik hier de Engelse terminologie):

Alle modaliteiten komen voor in vier verschillende uitingsvormen:

  • Expressie
  • Actie
  • Inspiratie
  • Assimilatie

De expressieve rollen zijn Artisan en Sage. Artisan is meer gericht op het individu ('ordinal'). Sage meer op groepen ('exalted').
De actieve rollen zijn Warrior (ordinal) en King (exalted).
De inspirerende rollen zijn Server (ordinal) en Priest (exalted).
Er is maar één assimilerende rol en dat is de Scholar, die zich zowel thuis kan voelen in een één-op-één relatie als in groepen.


Artisan

Artisan De positieve kwaliteit van deze rol ligt in creatieve expressie. Artisans moeten dingen creëren, het zijn dan ook vaak kunstenaars, architecten en dergelijke. Lukt dat niet dan maken ze wel een (al dan niet aangenaam) sfeertje. Artisans kunnen zich ook gemakkelijk voordoen alsof ze eigenlijk een andere rol hebben. Voorbeelden: Michaelangelo, Björk. De negatieve pool van deze rol is zichzelf iets wijsmaken (self-delusion).


Sage

Sage De kwaliteit van de Sage is communicatieve expressie. Hier vinden we TV-persoonlijkheden, marktkooplui, politici, entertainers, etcetera. Voorbeelden: Oscar Wilde, Dolly Parton. In een negatieve pool zijn het onbetrouwbare kletsers en betogers.


Warrior

Warrior De Warriors staan voor assertieve actie. Het zijn de doeners en aanpakkers onder ons. Voorbeelden: Julius Caesar, Salma Hayek. De schaduwkant is mensen onder druk zetten, dwingen.


King

King Van deze rol zijn er niet veel. Dit zijn meestal leidersfiguren die gezag uitoefenen. Negatief beleefd kunnen het tirannen zijn. Voorbeelden: Elizabeth I, John F. Kennedy en ja ook Donald Trump.


Server

Server Van Servers zijn er juist weer heel veel. Als de rol op een positieve manier wordt beleefd zijn het mensen met een groot plichtsbesef die zich ten dienste stellen van anderen of van een idee. Het kunnen huisvrouwen zijn (en huismannen natuurlijk), ambtenaren, verpleegkundigen. Voorbeelden: Mother Teresa, Dalai Lama. In een negatieve rol neigen ze naar zichzelf wegcijferen, een deurmat zijn.


Priest

Priest De Priest heeft een boodschap, een (morele) visie die uitgedragen moet worden. Het zijn dan ook vaak echt priesters, maar ook leraars en opvoeders. Bekende voorbeelden zijn Oprah Winfrey en Barack Obama. Positief beleefd zijn het mensen met een groot hart, in schaduw-modus zijn het drammers en fanatici.


Scholar

Scholar En dan is er nog de Scholar, de kennisspons. Altijd herkenbaar aan zijn of haar boekenkast en verzameldrift. Wetenschappers, schrijvers, journalisten. Ze zullen zelden een kant kiezen, want ze begrijpen alle kanten. Het zijn dus goede bemiddelaars, maar hebben in het negatieve de neiging om in hun hoofd te zitten en te veel te theoretiseren. Voorbeelden: Marie Curie, Ken Wilber en als je het nog niet doorhebt: ondergetekende :-).