Time, Space, and Knowledge

| Ton Haarmans

Time, Space, and Knowledge

TSK Met dit boek maakte ik kennis tijdens mijn doctoraalstudie. Een van mijn andragologie professors was hierin geinteresseerd geraakt. Ik had al eerder een workshop gevolgd over de filosofie van ruimte en tijd. Relativiteitstheorie vormde een groot onderdeel van die studie. Heel interessant! En dus vond ik de titel van het boek nogal intrigerend en ben ik beginnen lezen. Het is geschreven door een Tibetaans Boeddhistische lama, maar bevat geen 'spirituele' of 'religieuze' woorden of begrippen. Integendeel, het is heel lucide en rationeel geschreven en geïllustreerd met prachtige micro-foto's van kristallen en mineralen.

Crystal 'TSK', zoals het werk vaak genoemd wordt, belicht en transcendeert ons 'normale' begrip van ruimte, tijd en kennis. Dit begrip en daarmee ook onze beleving is meestal nogal beperkt en kenmerkt zich door het hanteren en opleggen van grenzen en scheidingen. Time, Space, and Knowledge onderzoekt de mogelijkheid dat ons huidige begrip van de werkelijkheid slechts één bepaalde "focale setting" op ervaring vertegenwoordigt.

Ruimte, tijd en kennis zijn ook precies die categoriën van onze beleving waar we over heen kijken en meestal volkomen voor lief nemen. Tegelijkertijd maken ze juist elke beleving en ervaring pas mogelijk!

"TSK daagt alle grenzen van weten en zijn uit.
Het onderzoekt dus alle hardnekkige en gebruikelijke ervaringsstructuren die de beleving conditioneren en vooroordelen - inclusief starre hiërarchiën en onbetwistbare overtuigingen, attitudes en autoriteit." TSK Association

Door middel van een groot aantal oefeningen wordt ons beleven geopend en verruimd en biedt het een verenigde visie die zich ontvouwt vanuit het samenspel van ruimte, tijd en kennis en daarmee letterlijk het zicht opent op grenzeloze creativiteit in onszelf en het universum waar we naadloos deel van uit maken.

(Als ik mijn eigen schrijfsel zo lees raak ik zelf geïnspireerd en moet ik er misschien maar weer eens induiken...)