Shiv Sengupta


Shiv

Wat ik over Robert schrijf geldt ook in hoge mate voor Shiv: ontnuchterend, confronterend, helder. Shiv in zijn laatste posting als Advaitaholics Anonymous (6-11-2021) op Facebook:

"Het doel van mijn schrijven vanaf het allereerste begin was tweeledig. Het ontmaskeren van de spirituele cultuur - inclusief de mensen, de gemeenschappen, de rituelen, de teksten, de praktijken en de houdingen als een uitgebreide rook-en-spiegels ontworpen om te voorkomen dat zoekers datgene waarnemen wat het hen beloofde - de waarheid. De werkelijkheid van het leven en het zelf zoals het bestaat. Mijn tweede doel was de lezers te oriënteren op die werkelijkheid - de waarheid zelf, op zoek waarvan zij in de eerste plaats betrokken raakten bij de spirituele cultuur. Maar ik koos ervoor om dit NIET te doen door te pontificeren over een of ander esoterisch begrip, door valse of misleidende beloften te doen over transcendente ervaringen, of zelfs door een bepaald pad of techniek voor te schrijven. In plaats daarvan wees ik lezers altijd onophoudelijk terug naar zichzelf. Naar de ervaring die ze zelf hadden - nu. Ongeacht de ervaring. Het maakt niet uit hoe 'onontwikkeld'. Het maakt niet uit hoe 'mind-based'. Het maakt niet uit hoe 'egoïstisch'.

Door middel van mijn geschriften moedigde ik mensen aan om 'gewoon te zijn zoals ze zijn' - zo gebroken, zo lijdend, zo verward, zo in conflict, zo 'onontwaakt' als ze zijn.

Want waar een persoon ook is - dat is de ENIGE ruimte van waaruit waarheid kan worden waargenomen. En deze waarheid is niets mystieks, mythisch, transcendent of ondetecteerbaar. Het is het meest evidente dat er is. Het is het leven zelf. Het is WAT IS.

Maar wat deze waarheid vertroebelt, is onze onwil om haar waar te nemen vanuit waar we zijn. Onze onwil om te zijn zoals we zijn. Het is omdat we voortdurend verdwaald zijn in een andere versie van wat zou kunnen/moeten/reeds is/zal zijn, dat we worstelen om onze draai te vinden binnen de realiteit die we nu werkelijk bewonen. We worstelen om acceptatie en tevredenheid te vinden in dat wat we zijn.

De oplossing is dus niet om iemand te wijzen op het vinden van acceptatie, tevredenheid en een gebrek aan lijden. Want dat is een wilde ganzenjacht waar de persoon de rest van zijn leven op zal blijven zitten. Wat in wezen is wat veel spirituele leringen doen - de belofte van bevrijding, vrede, vreugde en zelfrealisatie presenteren en mensen op reis sturen om het te vinden.

In plaats daarvan wees ik op de enige RUIMTE van waaruit deze ervaringen van zijn organisch ontstaan. Het hier en nu. Het probleem is dat het hier-en-nu er voor de meeste mensen niet uitziet als tevredenheid. Het ziet eruit als angst, depressie, verpletterende schulden, onvervuld verlangen, eenzaamheid, onzekerheid, verwarring, zelfverachting. Het maakt niet uit hoe het hier en nu eruit ziet. Het enige dat telt is het hier en nu.

Boeken:

  • Shiv Sengupta, Advaitaholics Anonymous: Sobering Insights for Spiritual Addicts
  • Shiv Sengupta, Advaitaholics Anonymous: A Manifesto for Spiritual Anarchy

Links:
Advaitaholics Anonymous