In den beginne


Boom met wolk

En zo kan, de bewuste en aandachtige beleving van dit moment, ontdaan van conceptuele overlay, ons openen voor het onuitsprekelijke [...] van dit bestaan, precies daar waar we zijn.

Je kunt dit niet willen of veroorzaken. Het overkomt je. Tijdens een wandeling in een woud, luisterend naar muziek of zien hoe een mier zijn weg vervolgt.

Het stopt.

Er is even een gaatje in de structuur van het denken en de werkelijkheid van je natuurlijke, naakte, woordeloze bestaan is ineens volkomen evident. Het is gewoon dat waar ik nu ben, hoe ik me nu voel, wat ik nu beleef.

Voor mij is dit de enige en waarlijke 'spiritualiteit'. Het hoeft niet en kan zelfs niet beoefend worden,

want het is al gekend.