Verantwoording


Twijfel aan alles

Ik zie deze verhandeling als een voortdurend project, een werk in uitvoering, waar ik aan kan blijven werken, zowel door te schaven en te veranderen als door uit te breiden.

De doelgroep is mensen die uitgekeken zijn op de betreden paden van 'spiritualiteit'. Mensen die van hun geloof gevallen zijn of minstens twijfelen aan wat ze bewust en onbewust denken dat waar is voor hen.

De bedoeling van dit werk is de aandacht verleggen van wat iemand denkt dat werkelijk is, ook al zijn ze er nog zo zeker van, naar dat wat volkomen twijfelloos zich hier en nu manifesteert.

Het werk op deze pagina's is tevens een introductie tot enkele schrijvers, van wie ik de woorden uitermate inspirerend vind: Robert Saltzman , Shiv Sengupta en Joan Tollifson .

Mijn dank gaat dan ook uit naar mijn inspirators, maar ook naar mijn levenspartner en vriendin Asti Lieve, die mij mijn ding laat doen en mij met mijn voetjes op de grond houdt. Ook dank aan Toon Lowette en Wim Blom voor het proeflezen.